Lịch sử LÝ THẦN TÔNG – DƯƠNG HOÁN VUA NHÀ LÝ GỐC HỌ DƯƠNG

Mở đầu Sách sử Việt Nam cổ kim khi nói đến triều đại nhà Lý đều cho biết: Vua tên húy Dương Hoán, được vua Lý Nhân Tông nhận làm con nuôi từ nhỏ,...